Εξώδικο ΙΣΑ στον ΕΦΚΑ: Πληρώστε τώρα τα ληξιπρόθεσμα στους γιατρούς

0

Στο κρίσιμο ζήτημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών επανέρχεται ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με εξώδικο που απέστειλε στον ΕΦΚΑ, με το οποίο ζητά την άμεση αποπληρωμή τους καθώς ο Φορέας αποπληρώνει τους μεγάλους παρόχους και αγνοεί τους γιατρούς που βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση.

Οι γιατροί εκλήθησαν το 2016 να εκδώσουν τιμολόγια για ληξιπρόθεσμα χρέη ασφαλιστικών οργανισμών προκειμένου αυτά να εκκαθαριστούν από τον καθολικό τους διάδοχο τον ΕΟΠΥΥ και ακόμη περιμένουν, τονίζει ο ΙΣΑ και προσθέτει: Πρόκειται για χρέη που κάποιες φορές χρονολογούνται από το 2011, μέχρι σήμερα εκκρεμούν και δεν έχουν εξοφληθεί, αποτέλεσαν όμως φορολογικά έσοδα του έτους 2016.

Παρά το γεγονός ότι η καταληκτική ημερομηνία πλήρους εκκαθάρισης και εξόφλησης των ιατρών είναι η 30.6.2018, μέχρι σήμερα η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενώ φέρεται κατά πληροφορίες να έχει ήδη εκκαθαρίσει τους λογαριασμούς των «μεγάλων παρόχων» πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας κωφεύει στο αίτημα του ΙΣΑ να προβεί στην εκκαθάριση των οφειλών προς τα μέλη του.

Επιπρόσθετα δεν έχει προβεί στην εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών, με αποτέλεσμα να απαιτεί και να εισπράττει μεγαλύτερες ασφαλιστικές εισφορές.

Έτσι συγκεντρώνει μεγάλα οικονομικά οφέλη, παραβιάζοντας τις ισχύουσες διατάξεις, σε βάρος των ιατρών, οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση. Παράλληλα αποπληρώνει τους μεγάλους παρόχους για να εμφανίζεται προς τα «έξω» ότι αποπληρώνει τα ληξιπρόθεσμα».

Ο IΣΑ στο εξώδικο που απέστειλε ζητά ειδικότερα από τον ΕΦΚΑ:

α) να προβεί άμεσα στην εκκαθάριση και καταβολή των οφειλομένων στους ιατρούς μέλη του, παρόχους των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

β) να γνωστοποιήσει συγκεκριμένα στοιχεία από τα οποία να προκύπτει σε πόσους παρόχους έχουν μέχρι σήμερα καταβληθεί τα ληξιπρόθεσμα και σε ποιο ποσοστό επί του συνόλου των οφειλομένων αντιστοιχεί το μέχρι σήμερα καταβληθέν ποσό.

γ) να προβεί άμεσα στην εκκαθάριση των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2017 και εντεύθεν.