Η Sanofi παραμένει σε σταθερή τροχιά το 3ο τρίμηνο του 2019

0

Αύξηση των πωλήσεων(3) το 3ο τρίμηνο του 2019 με οδηγό τη Sanofi Genzyme και τις Αναδυόμενες Αγορές

Η Sanofi παραμένει σε σταθερή ανάπτυξη με τα καθαρά κέρδη δραστηριοτήτων της το 3ο τρίμηνο του 2019 να αγγίζουν τα €2.399 εκατομμύρια, αυξημένα κατά  4,3%. Οι καθαρές πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε €9.499 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,1% σε στοιχεία αναφοράς.

Ο κ. Paul Hudson, Chief Executive Officer της Sanofi, σχολίασε:

«Στο σύντομο διάστημα των δύο μηνών που ανήκω στο δυναμικό της Sanofi, ενθουσιάζομαι ολοένα και περισσότερο με τη δυναμική των δραστηριοτήτων μας, την ικανότητά μας να αναπτύσσουμε καινοτόμα φάρμακα και τις ικανότητες των εργαζομένων σε ολόκληρο τον οργανισμό. Αξιοποιώντας αυτά τα θεμέλια, η Sanofi κατέγραψε ανθεκτικές υποκείμενες επιδόσεις το τρίτο τρίμηνο με ισχυρές πωλήσεις στη μονάδα Ειδικής Φροντίδας, που οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στη σταθερά εντυπωσιακή πορεία του dupilumab. Ενθαρρύνομαι από τα πρώιμα επιτεύγματα του οργανισμού όσον αφορά στις πρωτοβουλίες ενίσχυσης της αποτελεσματικότητάς μας, που θα μας επιτρέψουν να προωθήσουμε περαιτέρω την καινοτομία στην εταιρεία μας. Ανυπομονώ να συζητήσουμε τις στρατηγικές προτεραιότητες της Sanofi στο πλαίσιο της εκδήλωσης Capital Markets Day που θα πραγματοποιηθεί στο Cambridge της Μασαχουσέτης στις 10 Δεκεμβρίου».

• Οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε €9.499 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,1% σε στοιχεία αναφοράς, μείωση κατά 1,1%(3) σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER) και αύξηση κατά 0,5% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος/σταθερή διάρθρωση (CER/CS)(4).
• Οι πωλήσεις της Sanofi Genzyme αυξήθηκαν κατά 19,5% χάρη στις σταθερά ισχυρές επιδόσεις της κυκλοφορίας του dupilumab.
• Οι πωλήσεις της μονάδας Εμβολίων μειώθηκαν κατά 9,8% αποτυπώνοντας την αναμενόμενη στάθμιση της προμήθειας εμβολίων κατά της γρίπης στις ΗΠΑ το 4ο τρίμηνο.
• Οι πωλήσεις του τομέα Καταναλωτικών Προϊόντων Υγείας αυξήθηκαν κατά 0,4%, λόγω της εκούσιας ανάκλησης της ρανιτιδίνης, της πώλησης μη στρατηγικών προϊόντων και των αυξημένων απαιτήσεων ρυθμιστικής φύσης.
• Οι πωλήσεις της Επιχειρησιακής Μονάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας μειώθηκαν κατά 12,7% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος/σταθερή διάρθρωση (CER/CS) λόγω των μειωμένων πωλήσεων των τομέων Διαβήτη και καθιερωμένων προϊόντων.
• Οι πωλήσεις των Αναδυόμενων Αγορών(5) αυξήθηκαν κατά 9,7% χάρη στις ισχυρές επιδόσεις που καταγράφηκαν στις περισσότερες γεωγραφικές περιοχές.

Επιβεβαιώνεται η πρόβλεψη για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το οικονομικό έτος 2019
• Τα καθαρά κέρδη δραστηριοτήτων το Q3 2019 αυξήθηκαν κατά 4,3%, αγγίζοντας τα €2.399 εκατομμύρια, και κατά 0,2% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος.
• Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS)(1) το Q3 2019 διατηρήθηκαν σταθερά σε σταθερές τιμές συναλλάγματος, αγγίζοντας τα €1,92.
• Τα κέρδη ανά μετοχή βάσει IFRS το Q3 2019 ανήλθαν σε €1,49, καταγράφοντας μείωση κατά 18,6%, αποτυπώνοντας τα κέρδη από την πώληση των δραστηριοτήτων γενοσήμων στην Ευρώπη το Q3 2018.
• Η Sanofi αναμένει ότι τα κέρδη ανά μετοχή (EPS)(1) για το οικονομικό έτος 2019 θα σημειώσουν αύξηση κατά περίπου 5% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος,(6) εξαιρουμένων απρόβλεπτων δυσμενών εξελίξεων. Εφαρμόζοντας τον μέσο όρο των συναλλαγματικών ισοτιμιών του Οκτωβρίου 2019, η επίπτωση του συναλλάγματος στα κέρδη ανά μετοχή για το οικονομικό έτος 2019 υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε περίπου +3%.

Σημαντικές εγκρίσεις προϊόντων από τις ρυθμιστικές αρχές και επιτεύγματα Έρευνας & Ανάπτυξης
• Το dupilumab εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σοβαρή χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες.
• Το dupilumab εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εφήβους με μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα.
• Το dupilumab κατέδειξε θετικά συνοπτικά αποτελέσματα Φάσης 3 σε παιδιά ηλικίας 6 έως 11 ετών με σοβαρή ατοπική δερματίτιδα.
• Κατατέθηκε εγκριτικός φάκελος για το MenQuadfiTM, ένα υποψήφιο εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδοκόκκου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Κατατέθηκε εγκριτικός φάκελος για το Flublok®, ένα τετραδύναμο εμβόλιο κατά της γρίπης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.