Οι θέσεις του PhRMA Innovation Forum στο πλαίσιο της Hμερίδας «Clawback & Φαρμακευτική Δαπάνη»

0

Ο μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (clawback) στην εξέλιξή του αποτελεί το πιο ανησυχητικό στοιχείο στη σύγχρονη ελληνική επιχειρηματικότητα και προπάντων μια μόνιμη απειλή στο θεμέλιο του οικοδομήματος της φαρμακευτικής περίθαλψης του ελληνικού πληθυσμού. Η εκρηκτικότητα, και το καταστροφικό κενό που δημιουργεί σε συνδυασμό με τις υπέρογκες υποχρεωτικές επιστροφές είναι της τάξεως του 1,8 δις. Ευρώ. Εκτός της απευθείας βλάβης και μόνιμης κρίσης που προκαλεί, εξυπηρετεί την ύπαρξη και λειτουργία ενός οριζόντιου συστήματος στην Ελληνική Υγεία και Περίθαλψη που επιβραβεύει την ανεπάρκεια προϋπολογισμών, την αδυναμία δομικών μεταρρυθμίσεων, την ατολμία κάθετων πολιτικών ρήξεων και το χρόνιο παθολογικό χαρακτήρα επιβλαβών συμβιβασμών.

Σε μια κρίσιμη εποχή για την υγεία, και πάντα με επίκεντρο τους ασθενείς, η καινοτόμος φαρμακευτική βιομηχανία είναι ενεργή προκειμένου να συνδράμει εποικοδομητικά στην ανάπτυξη ενός δίκαιου, διαφανούς, σταθερού και βιώσιμου συστήματος υγείας και φαρμακευτικής περίθαλψης. Ενός συστήματος, που θα επιβραβεύει την καινοτομία και θα προσφέρει ισότιμη πρόσβαση όλων των ασθενών στη χώρα στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, συμπεριλαμβανομένων των πλέον καινοτόμων θεραπειών.

Στην κατεύθυνση αυτή είναι επιτακτικό να δρομολογηθεί με άμεση προτεραιότητα η επίλυση μιας σειράς κρίσιμων προκλήσεων που δυσχεραίνουν τη βιωσιμότητα του χώρου του φαρμάκου, με κυριότερο την επιβολή ιδιαιτέρα υψηλών και ολοένα και αυξανόμενων ποσών clawback, μέσω της ανεπαρκούς χρηματοδότησης του φαρμακευτικού προϋπολογισμού.

Η βασική μας πρόταση στηρίζεται στην αρχή της συνυπευθυνότητας στη διαμόρφωση του clawback και προτείνεται η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Πολιτείας και Βιομηχανίας που θα θέτει ρεαλιστικούς στόχους μείωσης του clawback τα επόμενα 3 χρόνια κατά 50% με αμοιβαίες υποχρεώσεις και των δύο μερών. Η συμφωνία θα προβλέπει δράσεις αφενός αποκατάστασης της οικονομικής ισορροπίας του συστήματος (δηλαδή προσέγγιση προϋπολογισμού στόχου και συνολικών πραγματικών αγορών) και αφετέρου δομικές δράσεις ενίσχυσης της αποδοτικότητας, ποιότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης στο πεδίο της φαρμακευτικής πολιτικής

Η μείωση/έλεγχος των συνολικών δαπανών του συστήματος σε συνδυασμό με την ενίσχυση του προϋπολογισμού με βάση την ανάπτυξη τη χώρας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάκτηση της μακροοικονομικής ισορροπίας του συστήματος αλλά και για την άσκηση μιας ολιστικής πολιτικής μεσοπρόθεσμα με στόχο την βελτίωση της ποιότητας και αποδοτικότητας στη φαρμακευτική φροντίδα.

Είναι επιτακτικό να βρούμε τις λύσεις εκείνες που θα έχουν άμεσα ορατά αποτελέσματα ώστε να ξεφύγουμε από την ματαιότητα της σημερινής κατάστασης με την τεράστια απόκλιση μεταξύ του φαρμακευτικού προϋπολογισμού και της πραγματικής φαρμακευτικής δαπάνης. Η διατήρηση αυτής της κατάστασης δεν οδηγεί πουθενά και αποτρέπει την εφαρμογή οποιοδήποτε Εθνικού Σχεδίου Φαρμακευτικής Πολιτικής.