Το Νέο Προεδρείο του Π.Φ.Σ.

0

Ανασυγκροτήθηκε το Προεδρείο το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. στη συνεδρίαση της 7/3/2019.

Η νέα σύνθεση του Προεδρείου έχει ως εξής :

Απόστολος Βαλτάς                            : Πρόεδρος

Αθανάσιος Παπαθανάσης                : Α΄ Αντιπρόεδρος

Σεραφείμ Ζήκας                                  : B’ Αντιπρόεδρος

Αλέξανδρος Τσαπέκος                        :  Γ’ Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Κούβαρης                   : Γεν. Γραμματέας

Στυλιανός   Καλογερόπουλος            : Tαμίας

Ιωάννης Παπαπούλιος                        : Αναπλ. Γραμματέας

και  μέλη  οι : Κυριάκος  Θεοδοσιάδης, Πολυχρόνης Συμεωνίδης, Ηλίας Χαλιγιάννης, Ιωάννης Δαγρές, Πέτρος Ραράκος, Ιωάννης Τσικανδηλάκης, Ιωάννης Καβαλάρης και Ευγενία Μαυρίδου.